aktuality
  30 let táborů
   tábory
  informace
  přihláška
  pokyny k platbě
  fotogalerie
  mob. telefon na DT
  ochrana osob. dat
   výcvikové tábory
Mozolov
      informace
      přihláška
      fotogalerie
   rodinné tábory
  informace
  přihláška
  fotogalerie
   náš tým
  1. turnus
  3. turnus
  4. turnus
   fotogalerie
  dětský tábor
   volná místa
   školní pobyty
   ostatní akce
   dotazy
   ke stažení
  dokumentace
  videa
   kontakt

Dárkové poukazy
Pro více informací klikněte zde...Nadějkov
Mapka cesty do Nadějkova
Letní dětské tábory v Nadějkově - elektronická přihláška

K elektronickému podání přihlášky na dětský tábor je potřeba vyplnit veškeré povinné údaje, opsat číslo z obrázku, a poté zvolit položku "Potvrdit". Povinné údaje jsou ty, které jsou nadepsány tučným písmem. Odesláním přihlášky potvrzujete též prohlášení uvedené na konci této stránky. Při správném vyplnění, vám přijde obratem potvrzovací e-mail o potvrzení přihlášky.

Po odeslání přihlášky najdete veškeré informace k táboru v sekci ke stažení. Při odjezdu na tábor předáte: kopii lékařského potvrzení, prohlášení zákonných zástupců, kopii kartičky zdravotní pojišťovny, popřípadě lékový formulář.

Platbu za tábor je nutné provést do jednoho měsíce od přihlášení dítěte na tábor na účet 605843211/0100 u KB Příbram. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte.

Turnus
Variabilní symbol při platbě - rod. číslo
Jméno
Příjmení
Datum narození
Zdrav. pojišťovna
Adresa (vč. PSČ)
Jméno a příjmení otce Povinný je pouze údaj o jménu a telefonu otce, nebo matky. Doporučujeme však vyplnit údaje o obou rodičích.
Tel. číslo otce
Jméno a příjmení matky
Tel. číslo matky
E-mail
Kamarád (JEDEN), s nímž chce být dítě v oddíle:
Provozovatel garantuje umístění do jednoho oddílu vždy pouze u té DVOJICE dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách!
Dítě je
Číslo z obrázku: captcha

Prohlášení

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě úmyslně způsobí v době pobytu na dětském táboře na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. Prohlašuji dále, že souhlasím s případným umístěním fotografie mého dítěte na internetových stránkách https://vamatremp.cz a se smluvními podmínkami pro letní tábory VAMAtremp.

Všichni účastníci tábora mají základní pojištění pro případ úrazu. Provozovatel neručí za ztráty a zničení cenností (drahé kovy, elektronika apod.) Na tábor nedoporučujeme mobilní telefony.